Veganisme vs plantaardig eten

Veganisme neemt de laatste jaren sterk toe in populariteit. Het aantal veganisten stijgt wereldwijd, en ook in Nederland, met grote snelheid. Er komen steeds meer producten en restaurants die zich op veganisten richten. Helaas is er nogal wat verwarring over wat veganisme betekent. Vooral in de verschillende media wordt de term nogal losjes gebruikt en sommige 'veganisten' zijn zelf ook niet altijd even consequent of kiezen ervoor 'veggie' of 'veg' of een of andere afgeleide onduidelijke term te gebruiken.

Vraagteken

Wat is veganisme?

De term veganisme werd voor het eerst gebruikt in Engeland door leden van de Vegetarian Society. Zij splitsten zich na de 2e Wereldoorlog af en definieerden veganisme in 1979 als: '[…] a philosophy and way of living which seeks to exclude—as far as is possible and practicable—all forms of exploitation of, and cruelty to animals for food, clothing or any other purpose; and by extension, promotes the development and use of animal-free alternatives for the benefit of humans, animals and the environment1' : 'Een filosofie en een manier van leven die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, alle vormen van uitbuiting van en wreedheid tegen dieren als voedsel, kleding en welk ander doel dan ook, verwerpt; en daarbij de ontwikkeling en het gebruik van dier-vrije alternatieven promoot, ten behoeve van alle mensen, dieren en het milieu'.

Dit betekent dat veganisten geen vlees, vis, eieren, zuivelproducten, of welke andere van of door dieren gemaakte producten gebruiken, zoals honing, gelatine, wol, leer, bont enzovoort, of dieren gebruiken als entertainment of voor andere doeleinden.
Met andere woorden, veganisme is een filosofie over het gebruik van dieren, en beperkt zich niet tot dieet. Je kunt dan eigenlijk ook niet van een veganistisch dieet spreken.

Wat is een plantaardig dieet?

In het Engels spreekt men van een plant-based diet, een plantaardig dieet, als iemand (voornamelijk) plantaardig eet. Het hoeft dus niet te betekenen dat men volledig plantaardig eet of veganist is. De term is dan ook alleen van toepassing op eetgewoonten en zegt niet over of men dieren gebruikt in andere aspecten van hun leven.

Plantaardig eten

Er zijn helaas ook veel veganisten die de term veganist niet willen gebruiken omdat ze vinden dat er een negatieve associatie mee is. Dit maakt de verwarring in mijn optiek alleen nog maar groter, omdat het belangrijk is de juiste aanduiding te gebruiken voor wat je bedoelt. De term veganisme word soms als negatief gezien, omdat het gebruikt wordt door mensen die de filosofie niet naleven, namelijk om zo weinig mogelijk kwaad te doen in deze wereld. Daarbij hoort geen geweld gebruiken tegen dier of mens. Veganisme is in beginsel een vreedzame beweging.

Andere termen die verwarrend kunnen zijn en soms niet goed gebruikt worden:

  • Vegetariër: Iemand die een plantaardig dieet eet en geen vlees of vis of andere dierlijke producten zoals gelatine eet. Er zijn verschillende vegetariers die dat wel doen: pesco-tariërs en lacto-ovo vegetariërs.
  • Pesco-tariër: Een vegetariër die wel vis en/of schaaldieren eet. Meestal zijn deze mensen ook lacto-ovo vegetariër. In de strikte zin van het woord is dit geen vegetarisch dieet, aangezien vissen dieren zijn.
  • Lacto-ovo vegetariër: Een vegetariër die wel of geen vis eet en wel eieren en zuivelproducten eet. Over het algemeen wordt er een lacto-ovo vegetariër bedoeld, wanneer we het over een 'vegetariër' hebben.
  • Flexitariër: Iemand die af en toe geen vlees eet.
Goed of Fout?

Veganisme is geen religie

Er zijn ook verschillende religieuze groeperingen die strikte regels hebben ten aanzien van dieet en die een bepaald vegetarisch of plantaardig dieet volgen, zoals bijvoorbeeld Zevende Dags Adventisten, Boeddhisten en Hindoeïsten.

Veganisme is echter geen religie. Het is een filosofie gebaseerd op de morale basis dat we geen onnodig leed moeten willen veroorzaken. Iemand met welke religieuze achtergrond dan ook kan veganist worden. De morele principes waarop het veganisme gebaseerd is, komen in elke religie voor.

Sentience

Ik ben er zeker van dat iedereen die gelooft dat dieren er moreel toe doen, en die erkent dat dieren pijn en drang tot overleven voelen (met een mooi woord in het Engels: sentience = waarnemingsvermogen), als Veganist door het leven zou moeten gaan. Als ik het kan, kan jij het ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *