Mijn verhaal – Een Veganist is geboren

Veganisme = 'een levenswijze, die ernaar streeft voor zover mogelijk en uitvoerbaar alle vormen van exploitatie en wreedheid ten opzichte van dieren in verband met voeding, kleding, of enig ander doel, uit te sluiten' (Vegan Society, 1979)

Als Veganist geboren

Je kunt zeggen dat ieder mens bij de geboorte Veganist is. Als we ouder worden, leren we in de meeste culturen dat dieren ongelijk en daardoor minderwaardig zijn aan mensen en dat we als mens een soort universeel 'recht' hebben het leven van dieren aan onze wensen te onderwerpen. We leren als kind dat koeien ons melk 'geven', dat kippen eieren voor ons leggen en dat we zonder vlees en zuivel zwak zullen zijn. We leren dat er huisdieren, boerderijdieren en wilde dieren bestaan en dat al deze dieren hun eigen, door ons gekozen waarde hebben.

Brenda is Veganist

Er zijn maar weinig mensen die het opmerkelijk vinden, dat deze waarden eigenlijk volledig willekeurig zijn. Hoe onwillekeurig, blijkt wanneer we merken dat andere culturen soms een heel andere indeling kunnen hebben. Denk o.a. aan China, Korea en Vietnam, waar het eten van honden en katten gezien wordt als niet anders dan het eten van koeien en kippen.

We houden gerust een barbecue om bijvoorbeeld geld in te zamelen voor zielige straathonden in Oost-Europa, maar vergeten dat de kippen, varken en koeien die op onze barbecue liggen, minstens zo intelligent zijn, gevoelens van pijn, angst en liefde hebben en net zoveel recht op leven hebben als de honden en katten die we proberen te redden.

Het lijkt wel of we, wanneer het op het gebruik van dieren aankomt, onze kinderen een soort schizofrenie aanleren. Enerzijds leren we van sommige dieren houden alsof zij een deel van onze familie zijn en anderzijds gebruiken we sommige dieren als producten en gaan we totaal voorbij aan het feit dat alle levende wezens individueen zijn.

De meeste mensen willen niet dat anderen pijn hebben. We begrijpen dat het verkeerd is om onschuldige wezens te kwetsen of te doden als het geen doel dient. We voelen dat wezens die zich niet kunnen verdedigen, recht hebben op onze bescherming. Het maakt niet uit wat de wet zegt over moord. De meesten van ons nemen het niet licht op.

En toch, als we geen veganist zijn, steunen we een systeem van slachting dat buitensporige proporties heeft aangenomen. Met onze zelfzuchtige behoeften zijn we verantwoordelijk voor het lijden van miljarden dieren.

Goed of Fout?

Gerechtigheid

Dit is het verhaal van hoe ik terugkeerde naar de veganist in mijn en hoe mijn normen en waarden opnieuw dicteren welke keuzes ik maak. Ik ben niet langer onschuldig, maar ik voel me veel dichter bij hoe mijn ware zelf in deze wereld begon. Ik heb een bewuste beslissing genomen om mijn leven te leven volgens de waarden die ons mens maken: het vermogen om degenen die onze hulp nodig hebben niet te schaden. Er is niets krachtiger voor de ziel dan diegenen helpen, die we gemakkelijk kunnen overmesteren en kapot maken als we dat zouden willen.

Als we erkennen dat we niet alleen op deze planeet zijn en dat het ecosysteem, waarvan we zo'n klein deel uitmaken, kostbaar en perfect is, misschien kunnen we dan ook andere stappen nemen voor het behoud ervan. Omdat we in staat zijn om zwakkere soorten zo gemakkelijk te vernietigen, betekent niet dat dit onze erfenis zou moeten zijn.

Onze kracht als mens ligt in ons vermogen om goed te doen.

Elk wezen is hier op aarden om een specifieke, ingenieuze reden. We moeten onze kennis en vermogens voor het goede inzetten en niet toegeven aan onze lusten en verlangens, als deze anderen kwetsen.

Voor de gek gehouden

Gelukkig bleef het voor mij niet bij vegetariër zijn. Bij toeval kwam ik een aantal zeer krachtige toespraken van James Wildman en Gary Yourofsky tegen op internet. Naar aanleiding daarvan ging ik meer onderzoek doen naar het gebruik van dieren, gezondheid en het onrecht dat we elkaar en de dieren aandoen. Ik heb vele vreselijke beelden gezien en gehuild over de onrechtvaardigheid ervan. En ik besefte dat ik al die tijd voor de gek gehouden was, dat ik mezelf in slaap had gesust met leugens. En ik vroeg me af waarom zoiets simpels, zo lang verborgen voor mij was?

Ik ben soms nog steeds verbijsterd dat het zo lang duurde. Ik realiseer me hoe sterk de werking van de propagandamachine kan zijn. Voedingsindustrieën gaan vooral over geld verdienen en niet over gerechtigheid. Rechtvaardigheid begint bij de persoon die wakker wordt en alle leugens herkent voor wat ze zijn en besluit dat hij of zij niet meer door de consumptiemaatschappij en het daaruit voortvloeiende lijden geregeerd wil worden.

Ik ben niet perfect, maar elke dag probeer ik een betere versie van mezelf te zijn. Zowel fysiek als mentaal. Ik faal veel, maar ik troost me met de gedachte dat ik op zijn minst niet bijdraag aan het massale dierenleed op deze aarde.

Ontwaken
Ik ben Veganist

Ik ben Veganist

Ik ben Veganist omdat ik niet het recht heb om andere levende wezens te gebruiken voor mijn plezier. Ik ben Veganist, omdat ik mijn lichaam niet met dood en wanhoop wil voeden. Ik ben Veganist omdat ik mijn ogen geopend heb voor de realiteit dat we onze planeet aan het vernietigen zijn en dat de veeteelt een van de belangrijkste redenen is waarom dit in een alarmerend tempo gebeurt. Ik ben Veganist omdat ik zie dat onze voedselsystemen gebroken zijn en dat we de rijken voeden terwijl we blijven stelen van de armen. Ik ben Veganist, omdat ik me realiseer dat wanneer ik iemand betaal om een dieren te gebruiken voor mijn plezier, ik die persoon ook kwets. Ik erken dat ik niet gescheiden ben van anderen. De pijn van iemand anders doet mij ook pijn. Ik heb besloten dat deze cyclus van geweld eindigt bij mij.

Mijn persoonlijke reis naar het Veganisme is niet iets wat ik anderen toewens. Ik wil iets beters voor de wereld. Ik had liever gehad dat iemand me veel vroeger in mijn leven over veganisme en gerechtigheid had verteld. Ik had vegan kunnen blijven als mijn ouders of leraren dit onrecht hadden herkend en als ze de waarheid niet voor me verborgen hadden gehouden om de gevoelens van mij of andere mensen te sparen.

Gezond leven met voldoening

Daarom bied ik je nu mijn kennis over voeding en gezondheid aan. Ik wil mensen helpen die nog twijfelen of het mogelijk is een gezond leven met voldoening te leiden als Veganist. Ik wil mensen leren dat veel van wat we zijn gaan geloven als de waarheid, eigenlijk zorgvuldig bedachte leugens en marketingstrategieën zijn van de voedingsindustrie.
Als we het geluk hebben, ontmoeten we iemand die niet bang is om ons de waarheid te vertellen. Zodat we een gezonder en geweldloos leven kunnen leiden ten behoeve van de redding van onze planeet en al haar bewoners.

Het kan altijd beter, maar Veganisme is het begin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *